Vỉ gang dạng mắt cáo bếp nướng nhà hàng

360,000  340,000 

Vỉ gang chống dính bếp nướng nhà hàng

+Chật liệu : Gang

+ Kích thước : 29,5 cm

+ Độ dày : 8mm

+ Cân nặng : 1kg

Liên hệ